ATCVercammen

ATCVercammen VOF

Meidoorn 21 Bus 0

B - 2640 Mortsel

Tel  +32 495 276 976
erwin@vercammen.beBoekhoudplanNotionele Intrestaftrek: (artikel 205quater, 2, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)
Aanslagjaar 2019
    Aftrek van risicokapitaal:
                 0,746 % voor grote (het was
 (0,237 %) en
                 1,246 % voor kleine ondernemingen.
Het systeem voor de berekening van de notionele interesten houdt niet langer rekening met het eigen kapitaal, maar met het bijkomende incrementeel kapitaal, met andere woorden het verschil tussen de eigen middelen in de belastbare periode en die in de vijfde voorafgaande belastbare periode.
B.S., 05.09.2018, p. 68803

Aanslagjaar 2018
    Aftrek van risicokapitaal:
                 0,237 % voor grote 
en
                 0,737 % voor kleine ondernemingen.