ATCVercammen

ATCVercammen VOF

Meidoorn 21 Bus 0

B - 2640 Mortsel

Tel  +32 495 276 976
erwin@vercammen.beBoekhoudplan

Notionele Intrestaftrek: (artikel 205quater, ß 2, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Aanslagjaar 2019 
- RevalorisatiecoŽfficiŽnt voor huurinkomsten = 4,47
- Indexatie kadastrale inkomen = 1,7863
- Voordelen in natura verwarming bedrijfsleiders = 1.990 EUR
- Voordelen in natura verwarming andere (personeelsleden) = 900 EUR
- Voordelen in natura elektriciteit bedrijfsleider = 990 EUR
- Voordelen in natura elektriciteit andere (personeelsleden) = 450 EUR
- Voordelen in natura PC (per computer) = 72 EUR
- Voordelen in natura tablet (per toestel) = 36 EUR
- Voordelen in natura GSM, smartphone = 36 EUR
- Voordelen in natura internet = 60 EUR
- Voordelen in natura telefoonabonnement = 48 EUR
- Voordelen in natura wagen :
Cataloguswaarde x [5,5 + 0,1 x (Co≤-uitstoot - referentie Co≤] / 100 x 6/7 
Rerentie-uitstoot Co≤ : Diesel 86 / Benzine 105 , minimum voordeel nog niet gekend ... EUR
Opgelet jaarlijks, op datum van de verjaring van de inschrijving van de wagen (DIV), neemt het bekomen voordeel af met 6%, dit gedurende de eerste 5 jaar (afname tot maximaal 30%)
- Tarief notionele intrestaftrek 'grote' vennootschappen = 0,746%
- Tarief notionele intrestaftrek 'kleine' vennootschappen = 1,246%
- Debetintresten op rekening-courant: 8,94 %
- Kosten eigen aan de werkgever : forfaitaire terugbetaling autokosten 01/07/2018-30/06/2019 : 0,3573 EUR
- Kosten eigen aan de werkgever : forfaitaire terugbetaling autokosten 01/07/2017-30/06/2018 : 0,3460 EUR
 
Aanslagjaar 2018
- RevalorisatiecoŽfficiŽnt voor huurinkomsten = 4,39
- Indexatie kadastraal inkomen = 1,7491
- Voordelen in natura verwarming bedrijfsleiders = 1.950 EUR
- Voordelen in natura verwarming andere (personeelsleden) = 880 EUR
- Voordelen in natura elektriciteit bedrijfsleider = 970 EUR
- Voordelen in natura elektriciteit andere (personeelsleden) = 440 EUR
- Voordelen in natura wagen :
Cataloguswaarde x [5,5 + 0,1 x (Co≤-uitstoot - referentie Co≤] / 100 x 6/7 
Rerentie-uitstoot Co≤ : Diesel 87 / Benzine 105 , minimum voordeel 1.280 EUR
Jaarlijks, op datum van de verjaring van de inschrijving van de wagen (DIV), neemt het bekomen voordeel af met 6%, dit gedurende de eerste 5 jaar (afname tot maximaal 30%)
- Voordelen in natura PC 180 EUR en internet 60 EUR
- Tarief notionele intrestaftrek 'grote' vennootschappen = 0,237%
- Tarief notionele intrestaftrek 'kleine' vennootschappen = 0,737%
- Debetintresten op rekening-courant = 8,78%
- Kosten eigen aan de werkgever : forfaitaire terugbetaling autokosten 01/07/2017-30/06/2018 : 0,3460 EUR
- Kosten eigen aan de werkgever : forfaitaire terugbetaling autokosten 01/07/2016-30/06/2017 : 0,3363 EUR
  
Aanslagjaar 2017
- RevalorisatiecoŽfficiŽnt voor huurinkomsten = 4,31
- Indexatie kadastraal inkomen = 1,7153
- Voordelen in natura verwarming bedrijfsleiders = 1.910 EUR
- Voordelen in natura verwarming andere = 860 EUR
- Voordelen in natura elektriciteit bedrijfsleider = 950 EUR
- Voordelen in natura elektriciteit andere = 430 EUR
- Voordelen in natura wagen :
Cataloguswaarde x [5,5 + 0,1 x (Co≤-uitstoot - referentie Co≤] / 100 x 6/7 
Rerentie-uitstoot Co≤ : Diesel 89 / Benzine 107 , minimum voordeel van 1.260 EUR
Jaarlijks, op datum van de verjaring van de inschrijving van de wagen (DIV), neemt het bekomen voordeel af met 6%, dit gedurende de eerste 5 jaar (afname tot maximaal 30%)
- Voordelen in natura PC 180 EUR en internet 60 EUR
- Tarief notionele intrestaftrek 'grote' vennootschappen = 1,131%
- Tarief notionele intrestaftrek 'kleine' vennootschappen = 1,631%
- Debetintresten op rekening-courant = 9,27%
- Kosten eigen aan de werkgever : forfaitaire terugbetaling autokosten 01/07/2016-30/06/2017 : 0,3363 EUR
- Kosten eigen aan de werkgever : forfaitaire terugbetaling autokosten 01/07/2015-30/06/2016 : 0,3412 EUR