ATCVercammen VOF

Grootte van een vzw die een dubbele boekhouding voert 

 

Een kleine vzw is een vzw die op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt:

- Jaargemiddelde van het aantal werknemers: 50;

- Jaaromzet, exclusief btw: 9.000.000 euro;

- Balanstotaal: 4.500.000 euro.

 

Een micro-vzw is een vzw die op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt:

- Jaargemiddelde van het aantal werknemers: 10;

- Jaaromzet, exclusief btw: 700.000 euro;

- Balanstotaal: 350.000 euro.

 

Vzw’s die een vereenvoudigde boekhouding mogen voeren

 

Kleine vzw’s, met inbegrip van de micro-vzw’s, die op de balansdatum van het laatste afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria hebben overschreden, kunnen een vereenvoudigde boekhouding te voeren en een overeenkomstige vereenvoudigde jaarrekening opstellen en neerleggen

a. Jaargemiddelde van 5 werknemers;

b. In totaal 334.500 euro aan andere dan niet-recurrente ontvangsten, exclusief btw;

c. In totaal 1.337.000 euro aan bezittingen;

d. In totaal 1.337.000 euro aan schulden

 

Neerleggin bij de griffie

De neerlegging vindt rechtstreeks plaats bij de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vzw indien op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria worden overschreden:

a. Jaargemiddelde van 5 werknemers;

b. In totaal 334.500 euro aan andere dan niet-recurrente ontvangsten, exclusief btw;

c. In totaal 1.337.000 euro aan bezittingen;

d. In totaal 1.337.000 euro aan schulden.

 

Indien een vzw er voor kiest om een dubbele boekhouding te voeren hoewel deze de criteria niet overschrijdt om een vereenvoudigde boekhouding te voeren moet deze ook de bijhorende jaarrekening opstellen volgens het verkort schema of het micro schema. Niettemin kan deze vzw nog steeds de jaarrekening gratis neerleggen bij de bevoegde griffie.

 

Bij de Nationale Bank van België

De jaarrekening moet bij de Nationale Bank van België worden neergelegd indien op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar meer dan één van de volgende criteria worden overschreden:

a. Jaargemiddelde van 5 werknemers;

b. In totaal 334.500 euro aan andere dan niet-recurrente ontvangsten, exclusief btw;

c. In totaal 1.337.000 euro aan bezittingen;

d. In totaal 1.337.000 euro aan schulden.

 

De Nationale Bank van België stelt voor deze neerlegging standaardschema’s ter beschikking op haar website