VAA           e.d. A.J. 2019 A.J. 2018A.J. 2017 A.J. 2016 A.J. 2015 A.J. 2014 A.J. 2013
 
Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten 4,47 4,23 4,23 4,19 4,10
Tarief notionele interestaftrek voor grote 0,746 % 1,630% 2,630% 2,742% 3,000%
                        voor kleine vennootschappen 1,246 % 2,130% 3,130% 3,242% 3,500%
Minimumbezoldiging bedrijfsleiders (verlaagd tarief) € 36.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00
Forfait verwarming bedrijfsleiders € 1.900,00 € 1.900,00 € 1.870,00 € 1.820,00
Forfait elektriciteit bedrijfsleiders € 950,00 € 940,00 € 930,00 € 910,00
Indexatiecoëfficiënt kadastraal inkomen (AJ  PB = AJ OV +1) 1,7863 1,7057 1,7000 1,6813 1,6349
Aftrek van restaurantkosten 69% 69% 69% 69%
Aftrek brandstofkosten 75% 75% 75% 75%
VAA privé bedrijfswagen WN 6/7 x catalogusprijs x CO2-%
     & CO2-% = 5,5% voor diesel met uitstoot van 93 g/km en 
     voor benzine met uitstoot van 112 g/km, 
     & stijging/daling met 0,1% per gram > of < referentie-uitstoot
Vrijgesteld bedrag pc-privé € 840,00 € 840,00 € 840,00 € 830,00
VAA kosteloze internetaansluiting en abonnement € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00
VAA kosteloze terbeschikkingstelling pc € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00
VAA kosteloze terbeschikkingstelling van GSM € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00
Vrijgesteld bedrag terugbetaling woon-werkverkeer € 380,00 € 380,00 € 380,00 € 380,00 € 370,00
Kilometervergoeding gebruik fiets voor woon-werkverkeer € 0,22 / km € 0,22 / km € 0,22 / km € 0,22 / km
Vrijgesteld bedrag loonbonus € 2.755,00 € 2.722,00 € 2.722,00 € 2.695,00
Debetintresten op rekening-courant 8,94 % 8,16% 9,20% 8,80% 9,50%