ATCVercammen


ATCVercammen VOF


Meidoorn 21 Bus 0

B - 2640 Mortsel

Tel  +32 495 276 976
erwin@vercammen.be
Boekhoudplan

                  Neerlegging Akten en Publicatie BS

Wijzigingen op papier:                     

Voorafgaande overschrijving:           BE48 6792 0055 0227    

    van:                                           Belgisch Staatsblad  Brussel

                              mededeling:      het BTW- of ondernemingsnummer + naam vennootschap

Kosten:                                          http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/tarif_n.htm

Formulieren:                                   http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/form_n.htm

Bevoegde griffie:                             http://www.juridat.be/cgi_adres/adrn.pl   

 

Het bewijs van overschrijving voegen bij de zending aan:

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL ANTWERPEN (AKTEN) 

BOLIVARPLAATS, 20 BUS 7                         2000 ANTWERPEN    

Tel : 03/257.85.40                                        Fax: 03/257.84.48