ATCVercammen


ATCVercammen VOF


Meidoorn 21 Bus 0

B - 2640 Mortsel

Tel  +32 495 276 976
erwin@vercammen.be




Boekhoudplan



Opzoekin
gen inzake BTW:
 1. BTW nrs in Europa nazien
 2. Een BTW aangifte
 3. Verklaring van de vakken van de BTW
 4. BTW: Moet ik mijn internationale transactie met of zonder btw factureren?


Opzoekingen inzake belastingen en inhoudingsplicht
 1. Praktische modaliteiten voor de melding van buitenlandse rekeningen aan het CAP
 2. Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter)


Opzoekingen diversen:
 1. FOD Economie: Public Search (naar ondernemingen)
 2. NBB: jaarrekeningen consulteren
 3. Opzoeking in het Belgisch Staatsblad (BS): vzw en vennootschappen
 4. FOD Economie: Formulieren BS
 5. Terugbetaling van kosten
 6. Rekeningen van de klasse 0
 7. Benoeming bedrijfsrevisor: criteria
 8. Vuistregeltjes waarde handelszaak (te relativeren)
 9. Welk soort VENNOOTSCHAP?
 10. Publicaties in het BS
 11. nieuw