ATCVercammen


ATCVercammen VOF


Meidoorn 21 Bus 0

B - 2640 Mortsel

Tel  +32 495 276 976
erwin@vercammen.be
Boekhoudplan

Rekeningen gebruiken


De Fiscus op Zak 2018

Links:
 1. De Fiscus op Zak 2018
 2. Notionele Intrest aftrek
 3. Fiscale kerncijfers
 4. Afrekening forfaitaire kosten in PDF
 5. VAA
 6. Vol en VKT


Opzoekingen inzake BTW:
 1. BTW nrs in Europa nazien
 2. Een BTW aangifte
 3. Verklaring van de vakken van de BTW
 4. BTW: Moet ik mijn internationale transactie met of zonder btw factureren?


Opzoekingen inzake belastingen en inhoudingsplicht
 1. Praktische modaliteiten voor de melding van buitenlandse rekeningen aan het CAP
 2. Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter)
 3. Indiening Ven B via BizTax

BIZTAX: (Ven.B. & R.P.B.)
 1. Indiening Ven B aangifte
 2. Bij een nieuwe vennootschap: aanvang eerste boekjaar: datum publicatie BS
 3. Bij vereffening: boekjaar stopt op de normale datum en indieningstermijn zoals voor de andere vennootschappen
 4. Bij een nieuwe VZW: aanvang eerste boekjaar: datum eerste normale boekjaar dat valt binnen het eerste volledige boekjaar. Of: 1ste boekjaar loopt van 1/2/2018 tot 31/12/2019 dan moet op de aangifte RPB AJ 2020 als begin BJ 01/01/2019 komen.

Opzoekingen diversen:
 1. FOD Economie: Public Search (naar ondernemingen)
 2. NBB: jaarrekeningen consulteren
 3. Opzoeking in het Belgisch Staatsblad (BS): vzw en vennootschappen
 4. FOD Economie: Formulieren BS
 5. Terugbetaling van kosten
 6. Rekeningen van de klasse 0
 7. Benoeming bedrijfsrevisor: criteria 
 8. VZW's en Stichtingen: grootte en neerlegging jaarrekening
 9. Vuistregeltjes waarde handelszaak (te relativeren)
 10. Welk soort VENNOOTSCHAP?
 11. Publicaties in het BS
 12. Neerlegging Akten en Publicatie in het B.S.
 13. nieuw
Vennootschappen

Vereffening: ONTBINDING & SLUITING in 1 akte: publicatie vereiste vermeldingen:
1. Datum van de bijzondere algemene vergadering: vennootschap in ontbinding en sluiting in één akte;
2. Ontslag van de zaakvoerder(s): nominatief vermelden en er wordt geen vereffenaar aangeduid;
3. Er zijn geen passiva meer luidens de staat van Activa en Passiva als bedoeld in art 181 Wetb. Venn.;
4. Alle aandeelhouders zijn aanwezig en nemen bij éénparigheid van de stemmen alle beslissingen;
5. Sluiting van de vereffening, de vennootschap is afgesloten
6. Plaats en termijn van bewaren van de boeken en de bescheiden